De vereniging

Vereniging Dorpsbelangen Grafhorst ( VDG ) is opgericht op 27 mei 1991 in Grafhorst;  dat ligt in de toenmalige gemeente IJsselmuiden;  het huidige gemeente Kampen.

Het doel van de VDG is : “Het algemeen belang van Grafhorst en haar inwoners te bevorderen, in de ruimste zin van het woord. De vereniging is niet verbonden aan een maatschappelijke of geestelijke groepering of overtuiging en zal zich bij de behartiging van belangen niet richten op individuele belangen of groepsbelangen” staat er in artikel 2 van de statuten.

VDG kent 5 bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester, notulist en algemeen bestuurslid. Alle bestuursleden en leden van de vereniging zijn woonachtig in Grafhorst.

Als VDG  zijn wij er voor alle inwoners van Grafhorst en zijn wij de schakel en vertegenwoordiging van Grafhorst richting de gemeente Kampen en andere instanties.

Als VDG hebben wij contacten binnen de gemeente Kampen, zodat verbeterpunten binnen Grafhorst snel naar de juiste personen en instanties kunnen worden doorgegeven, wat de leefbaarheid ten goede komt.

Ook organiseren wij als VDG de jaarlijkse Biestemarkt. Wij als VDG dragen er zorg voor dat er jaarlijks een gezellige markt is voor jong en oud. Deze Biestemarkt wordt altijd gehouden op de 2de dinsdag in oktober.

VDG heeft jaarlijks een ledenvergadering. Deze wordt meestal in het voorjaar belegd. Tussendoor zijn er bestuursvergaderingen en als er andere kwesties zijn die besproken moeten worden, beleggen we een extra vergadering. Ook zijn wij als vereniging vertegenwoordigd op diverse vergaderingen van de Kernen binnen de gemeente Kampen en de Gebiedsraad, zodat ‘indien nodig’ samen opgetrokken kan worden richting de gemeente Kampen of andere instanties.

In Grafhorst hebben we ook nog een ‘kunstgrascommissie’ die o.a. voetbal,- en volleybaltoernooien organiseren, een commissie voor het ‘netjes houden’ van het Veerplein en een groep jongeren die jaarlijks het ‘oudjaarsfeest’ organiseert. In al deze commissies zit een afvaardiging van ons bestuur.